FlexSamen, een
uitzendbureau met
maatschappelijke impact

Referentienummer 1546964168
Locatie Amsterdam
Branches Technisch / bouw
Datum bewerkt 27-03-2024 15:29
Opleiding MBO
Rijbewijs

AM

,

B

,

C1

Salarisaanbieding € 3000-4500 per maand

Omschrijving

Algemeen
Onderstaande werkzaamheden zijn te verwachten bij de uitvoering van de functie maar zijn niet limitatief. Er wordt verwacht dat de functie op een loyale wijze wordt vervuld en dat al die taken worden uitgevoerd die nodig zijn voor het behalen van bovengenoemd doel.

  1. bereid indien nodig calculaties voor en voert hiervoor de benodigde calculatiewerkzaamheden uit;
  2. analyseert de nieuwe opdrachten en bestudeert hiervoor bestekken tekeningen en opdrachtbevestiging;
  3. zorgt ervoor dat de controletekeningen voldoen aan technische haalbaarheid en het bouwbesluit;
  4. is verantwoordelijk voor het aanvragen van offertes bij toeleveranciers en toetst deze op haalbaarheid en bouwbesluit;
  5. bepaalt de materiaalbehoefte vraagt tijdig offertes voor inkoopdelen aan;
  6. houdt zich aan de vastgelegde bevoegdheden m.b.t. tekenbevoegdheid en kortingen;
  7. voert overleg met de SCM ten aanzien van wijzigingen in lopende opdrachten;
  8. heeft in voorkomende gevallen op locatie projectbesprekingen met opdrachtgevers en architecten;
  9. houdt de marktontwikkelingen in de gaten en maakt de afdelingsmanager alert op nieuwe kansen en bedreigingen;
  10. verricht alle overige werkzaamheden die in redelijkheid gevorderd kunnen worden.

Verantwoordelijkheden:
11. het 100% sluitend afronden van het werkvoorbereidingsproces inclusief technische documenten waarbij een efficiënte voortgang van de order en de winstgevendheid dient te worden bevorderd;
12. het zodanig sluitend afronden van het werkvoorbereidingsproces dat deze volledig technisch voor beide partijen inzichtelijk is afgebakend (uitvoering) en is voorzien van een sluitende financiële eindcalculatie van uren en materialen (ondertekend door de klant);
13. het tijdig en correct opstellen van controletekeningen, definitieve tekeningen, productie- en vervoersdocumenten;
14. medeverantwoordelijk voor het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen voor de afdeling;
15. het dermate sluitend schriftelijk afhandelen van meer- en/of minderwerk dat eventuele discussie met de opdrachtgever achteraf reeds op voorhand zo veel als mogelijk wordt uitgesloten;
16. het tijdig en correct aanbieden van dossiers aan de manager;
17. het tijdig herberekenen van een gewijzigde uitvoering en terugkoppeling aan de manager;
18. een juiste registratie van de eigen uren/snipperverantwoording;
19. het werken overeenkomstig het geautoriseerde kwaliteitssysteem;
20. de orde en netheid op de werkplek (clean desk policy);
21. geeft invulling aan het bedrijfsbeleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu en signaleert bij acceptatie van opdrachten of er al dan niet sprake is van een risicovolle opdracht.

Bevoegdheden (zie bevoegdhedenmatrix):
• het inkopen van onderdelen;
• ondertekenen meer/minderwerkopgaven.

Solliciteer